Dodatkowe 700 tysięcy złotych dla Gminy Kamień Pomorski z tytułu oszczędności przetargowych na przebudowę ulic Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim! Urzędnicy Wojewody Zachodniopomorskiego poinformowali Burmistrza Stanisława Kuryłło, iż w wyniku oszczędności przetargowych, gmina otrzyma dodatkowe środki. 

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w roku 2018, w dniu 26 września br., Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w zakresie limitu środków dostępnych dla województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu. Zadanie nr 15/DGIP/2017 pn. Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, realizowane przez Gminę Kamień Pomorski, uzyskało zwiększone dofinansowanie informują urzędnicy Wojewody Zachodniopomorskiego.

Na ulicy Mieszka I, Kilińskiego oraz Kopernika od kilku miesięcy trwają prace ziemne, montaż instalacji elektrycznych, osadzanie krawężników. Na większej części modernizowanego odcinka dróg ułożono już parkingi oraz wykonano podbudowę. Na ulicy pojawiło się nowe LEDowe oświetlenie, takie samo jakie do końca kwietnia 2019 roku zostanie zamontowane na terenie całej gminy Kamień Pomorski.

Jak udało się ustalić naszej redakcji, kilka dni później niż planowano, bo w środę (3.10), na ulicach ma pojawić się nowy asfalt.