Prace nad programem rozwoju dla gminy trwają w naszym zespole od dawna. Spotykamy się regularnie i omawiamy sprawy istotne dla wszystkich mieszkańców. Wśród nich najwięcej uwagi wymaga poprawa sytuacji w oświacie i budowa niezbędnej infrastruktury – informuje Maciej Zieliński, aspirujący do urzędu Burmistrza Golczewa. 

Przez ostatnich kilkanaście lat wszystkie polskie miejscowości „budowały się” przy wsparciu ogromnych środków unijnych. W naszej gminie niestety nie wykorzystano tej szansy i wciąż jest wiele palących potrzeb infrastrukturalnych do zaspokojenia. Musimy m.in. wybudować drogi, wyremontować szkoły, stworzyć miejsca rekreacji dla dzieci i spotkań dla mieszkańców. Szczególnie zaniedbano też oświatę, której kulturotwórcza i społeczna rola jest nie do przecenienia. Rozsądne zarządzanie budżetem umożliwi jej dofinansowanie i poprawę warunków nauczania. To konieczna inwestycja w przyszłość młodego pokolenia – dodaje Zieliński.

źródło:
KWW Macieja Zielińskiego