O potrzebie utworzenia posterunku policji w Golczewie mówi się od dawna. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wyraził na to zgodę już na początku zeszłego roku, a władze gminy zadeklarowały, że wyremontują i przystosują do potrzeb policji siedzibę obecnego Punktu Przyjęcia Interesantów. Posterunku jednak nadal nie mamy – mówi Maciej Zieliński.

Kandydat na Burmistrza Golczewa zaznacza, że jeżeli obejmie urząd, podejmie ścisłą współpracę zarówno z Komendą Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim, jak i z Komendą Wojewódzką w Szczecinie, by realizować wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców.

Z Markiem Piotrowskim – kandydatem na radnego z mojego komitetu, emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej wielokrotnie nagradzanym za wybitne zasługi dla pożarnictwa i obronności kraju – rozmawiałem dziś także o innych kwestiach bezpieczeństwa publicznego. Planujemy m.in. modernizację i rozbudowę sieci miejskiego monitoringu oraz doposażenie straży pożarnej. Zamierzamy wesprzeć OSP w naszej gminie nie tylko w zakresie zakupu specjalistycznego sprzętu, ale także zwiększenia ilości szkoleń dla strażaków – dodaje Zieliński.