Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, samorządy corocznie są zobligowane do prezentowania wykazu  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Gminy udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dziś prezentujemy informację z Gminy Kamień Pomorski.

Z zaprezentowanego sprawozdania budżetowego wynika, że Burmistrz Stanisław Kuryłło uwzględnił wnioski o umorzenie czterech beneficjentów, a dziewięciokrotnie odroczyła termin płatności.