Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim realizuje w ramach zadania  publicznego  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” projekt pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’, Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018. 

31 marca 2021 roku zakończyliśmy II okres realizacji projektu. Kolejny okres realizujemy  na podstawie Aneksu nr 2/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku do Umowy nr ZZO/000159/16/D z dnia 24 maja 2019 roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o realizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2019 r. do 31.03.2022 r., w trzech okresach:

  • I okres finansowania projektu – 01.01.2019 – 31.03.2020 -zakończony
  • II okres finansowania projektu – 01.04.2020 – 31.03.2021 – zakończony
  • III okres finansowania projektu– 01.04.2021 – 31.03.2022 – w trakcie realizacji

Projekt skierowany jest do podopiecznych PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim z trzech placówek: Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Udzielane formy wsparcia to: rehabilitacja ruchowa, w tym  wspomaganie wg. terapii NDT bobath, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, logopedyczna, behawioralna, zajęcia EEG biofeedback, muzykoterapii, hipoterapii, kynoterapii oraz opieka podczas terapii.

Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii COVID-19 realizujemy działania w placówce z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych MZ i GIS. Prowadzimy również zajęcia z Hipoterapii poza placówką PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

Koordynator projektu
Warzych Edyta