Po Annie Cieślar (PSL) i Jacku Homiku (PiS) jest kolejny chętny do fotela burmistrza gminy Kamień Pomorski. To Stanisław Motyka, dyrektor Kamieńskiego Domu Kultury, były radny powiatowy kadencji 2010-2014. 

Motyka wystartuje z Komitetu Wyborczego Wyborców „Łączy nas Kamień”, zarejestrowanego przez Ryszarda Górskiego, męża byłej sekretarz gminy Kamień Pomorski – Bożeny Górskiej. Jak mówi w jednej z publikacji prasowych, chce połączyć Kamień poprzez wykorzystanie potencjału mieszkańców i umożliwienie im rozwinięcia skrzydeł.

Jako cele stawia sobie dobór zespołu kompetentnych współpracowników, którzy swoimi umiejętnościami i motywacją umożliwią gminie wykorzystanie pełni swojego potencjału. Chce umożliwić mieszkańcom dojście do głosu, realizację lokalnych ambicji i rozwój oraz stawiać na promocję i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Stanisław Motyka był już związany z samorządem. Po wielu próbach w 2010 roku został radnym z Komitetu Wyborczego Wyborców Liga Samorządowa Ziemi Kamieńskiej „Otton”. W 2014 roku zdobywając 100 głosów, bezskutecznie starał się o mandat radnego powiatowego.