Z winy nierzetelnego wykonawcy, samorząd musiał wypowiedzieć umowę i poszukać kolejnej firmy, która podejmie się prac. Niebawem ma zostać wyłoniony kolejny wykonawca, który do końca września ma naprawić ławki. 

Naprawa ławek, po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych została zlecona 9 lipca firmie Usługi Stolarskie i Ogrodnicze Piotr Słaboszewski. Firma z Bydgoszczy zadeklarowała, że do 26 lipca wymieni zniszczone deski na ławkach. Tak się jednak nie stało.

Powodem wypowiedzenia umowy, było niezrealizowanie prac w terminie oraz jakość już wykonanych robót. Firma nie otrzymała jakiegokolwiek wynagrodzenia – informują urzędnicy.

Nam udało się dowiedzieć, że po jednej z przeprowadzonych kontroli okazało się, że firma demontowała i wywoziła drewniane części ławek, po czym do Kamienia Pomorskiego niezgodnie z zawartą umową, przywoziła „nowe”, a tak naprawdę te same – tylko odnowione i pomalowane elementy. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony nowy wykonawca, który do końca września ma naprawić ławki.