Józef Malec wybrany nowym Starostą Kamieńskim. Pełniącego tę funkcję od 2014 roku samorządowca w głosowaniu tajnym poparło 9 radnych. 

Wybory starosty kamieńskiego od lat wzbudzają szereg emocji. W trakcie dzisiejszej sesji na stanowisko starosty zgłoszono dwie kandydatury.

Radny Krzysztof Kronenberg zgłosił kandydaturę Józefa Malca, z kolei radna Beata Kiryluk zgłosiła kandydaturę Joanny Piwińskiej.

W głosowaniu tajnym wybrano starostę Józefa Malca.