Adam Celiński nowym przewodniczącym Rady Powiatu. Wybrany do Rady Powiatu z listy Nasza Gmina Nasz Powiat uzyskał w głosowaniu tajnym 9 głosów.