Jeszcze przez jeden dzień, tj. do 21 kwietnia Państwowa Straż Pożarna czeka na kandydatów, w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik – kierowca.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 23 września 2021 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 21.04.2022 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,

 22.04.2022 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,

 25.04.2022 r. godz. 9 00 – test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,

 25.04.2022 r. – opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej oraz listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania,

 26.04.2022 r. godz. 900 – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) oraz opublikowanie wyników i listy osób zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania,

 27.04.2022 r. – przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,

 28.04.2022 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,

 29.04.2022 r. godz. 9 00 – rozmowa kwalifikacyjna,

 29.04.2022 r. – opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu.

Do każdego etapu naboru kandydat do służby przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

KP PSP Kamień Pomorski 0głoszenie – nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik – kierowca
nabór​_-​_ogłoszenie​_2022(1).doc 0.25MB

Podanie o Przyjęcie do służby – nabór


Podanie​_o​_przyjęcie​_do​_służby​_-​_nabór.doc 0.06MB

Zaświadczenie o udziale w działaniach

Zaświadczenie​_o​_udziale​_w​_działaniach​_-​_nabór(1).doc 0.04MB

Nabór WZORY dokumentów KP PSP Kamień Pomorski kwiecień 2022

Nabór​_WZORY​_dokumentów​_KP​_PSP​_Kamień​_Pomorski​_kwiecień​_2022.docx 0.02MB

Przewodnie do wniosku o wydanie zaświadczenia

Przewodnie​_do​_wniosku​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_-​_nabór.docx 0.01MB