Nowa ustawa paszportowa, która weszła w życie 27 marca tego roku, zawiera na tyle zawikłany system ulg w opłatach za wydanie paszportu, że ciężko się w nim połapać. Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzi konkretne stawki. Ile będą wynosić?

Katalog ulg oraz zwolnień z opłaty za wydanie paszportu, ze stawkami naliczanymi procentowo (od wysokości pełnej opłaty) ma być zastąpiony konkretnymi stawkami dla osób, którym przysługuje obniżona opłata. To rozporządzenie ma „pozwolić na jednoznaczne ustalenie wysokości należnej opłaty za wydanie paszportu dla każdej z kategorii osób wskazanych w przepisach nowej ustawy paszportowej”.

Podstawowa, pełna opłata za wydanie paszportu wyniesie – 140 zł, opłata za paszport tymczasowy – 30 zł.

Obniżona opłata paszportowa dla osób małoletnich poniżej 12. roku życia – 30 zł.

Dla osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-16 ustawy paszportowej (to przede wszystkim osoby małoletnie między 12 a 18. rokiem życia, uczniowie i studenci między 18 a 26 rokiem życia, a także emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne) – 70 zł.

Dla członków rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, analogicznie jak obecnie – 15 zł, 35 zł i 70 zł, w zależności od wieku i statusu osoby w rodzinie wielodzietnej (dziecko/rodzic/małżonek rodzica).

Bez zmian pozostanie również opłata za wydanie nowego paszportu w razie zniszczenia lub zgubienia dotychczasowego i tak samo jak obecnie będzie ona wynosiła 280 zł.