To wielki dzień dla Strażaków Ochotników z Golczewa. Po wizycie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wrócili oni z dofinansowaniem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ma ono posłużyć na zakup wozu ratowniczo – gaśniczego, o który aplikuje Gmina. Golczewo jest jednym z 18 samorządów, który uzyskał pieniądze na ten cel. 

Celem przedsięwzięcia jest zakup Ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego, który podniesie poziom bezpieczeństwa w regionie. Nasza delegacja odebrała z rąk Wojewody pana Zbigniewa Boguckiego, Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Jarosława Tomczyka promesę z dofinansowaniem na zakup pojazdu. Dziękujemy bardzo za zaufanie i gratulujemy pozostałym wyróżnionym jednostkom OSP – informują strażacy z Golczewa.

Koszt zakupu nowego wozu wyniesie około miliona złotych z czego dofinansowanie zewnętrzne ma wynieść aż 600 tys. złotych – To dla nas bardzo dobra wiadomość która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. Cieszę się że po wielu staraniach będziemy mogli kupić nowy samochód dla OSP w Golczewie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym dla tej sprawy. Nadal będziemy czynili starania na rzecz rozwoju OSP w naszej Gminie – nie krył radości Burmistrz Maciej Zieliński.