Jacek Golsuda rezygnuje z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Kamieniu Pomorskim. O swojej rezygnacji poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego.