W tut. Urzędzie odbyło się (08.10) pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Golczewo. Wzięli w nim udział członkowie Rady powołani Zarządzeniem nr 107/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 14 listopada 2018 r. oraz Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Podczas spotkania wybrano Prezydium Rady w następującym składzie:
– Przewodniczącą Teresę Waszczenko
– Wiceprzewodniczącego Stanisława Mikułę
– Sekretarza Alicję Wysocką

Gminna rada seniorów jest dla lokalnych władz samorządowych merytorycznym partnerem wyrażającym opinie w przedkładanych jej sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej. W trakcie posiedzenia golczewskiej Rady pojawiło się wiele propozycji tematów, którymi członkowie chcą zająć się w najbliższym czasie. Zapraszamy wszystkich zainteresowany do współpracy z Radą.

źródło:
UM w Golczewie