Najprawdopodobniej jesienią rozpoczną się prace związane ze skanalizowaniem północnej części Międzywodzia. Inwestycja uzyskała 85% dofinansowanie zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jej całkowity koszt szacuje się na 2,3 mln złotych.

Jak mówi Burmistrz Grzegorz Jóźwiak, nowy system będzie przejmował całą deszczówkę i poprzez przepompownie a następnie separator, odprowadzał wodę do Zalewu.