Kamieński samorząd zamierza przystąpić do projektu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach zachodniopomorskiego programu antysmogowego, który w założeniu ma obniżyć poziom zanieczyszczenia na terenie Gminy, można uzyskać 7,5 tys. zł dofinansowania na wymianę systemu grzewczego opartego o spalanie węgla np. na energię gazową oraz 50 tys. zł na termomodernizację. 

O dofinansowanie w wysokości do 7.500 zł. mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają: własnościowe prawo do lokalu lub budynku mieszkalnego, własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu spółdzielczego, umowę najmu lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego). Dofinansowanie obejmuje wymianę źródła ciepła opartego o spalanie węgla na inne źródło energii cieplnej np. energię gazową.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjny w wysokości do 25.000 zł. (w przypadku termomodernizacji częściowej) oraz 50.000 zł (w przypadku pełnej termomodernizacji budynku).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze Gminy Kamień Pomorski. Ankietę należy składać do dnia 28 czerwca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w Referacie Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, Plac Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski. Ewentualny kontakt w sprawie: Referat Ochrony Środowisko i Działalności Gospodarczej – tel. 91 38 23 963