Na czwartek 12 maja zaplanowana została akcja policyjna – mogą posypać się mandaty!

Jak informuje polska policja, w czwartek 12 maja przeprowadzone zostaną ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca, gdzie dochodziło do potrąceń.

Obecny taryfikator mandatów przewiduje srogie kary za wykroczenia względem niechronionych uczestników ruchu, z reguły jest to kwota 1500 złotych m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście.