To kolejna inwestycja realizowana w Gminie Golczewo. Tym razem dzięki Polskiemu Ładowi oraz uzyskanemu dofinansowaniu, Burmistrz Maciej Zieliński w obecności swoich współpracowników, radnego powiatowego Jarosława Pawlusia oraz Anny Pawlak z Banku BGK podpisał dziś (11.05) umowę na przebudowę zniszczonych ulic Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z infrastrukturą i siecią wodno – kanalizacyjną.

Łącznie zadanie obejmuje przebudowę 1,5 kilometra dróg gminnych wraz z oświetleniem, budową ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a także budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Realizacja zadania zapewni jakość techniczną dróg, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, sprawni komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Z Polskiego Ładu Gmina Golczewo otrzymała 4,65 mln złotych co stanowi 85% dofinansowanie zewnętrzne. Modernizacja ma potrwać 15 miesięcy.