Przy wspólnym ognisku Wojewoda Zachodniopomorski spotkał się z kandydatami do Wojska Obrony Terytorialnej będącymi w trakcie 16-dniowego szkolenia podstawowego w 142. Batalionie Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Trzebiatowie. Była to okazja do bardzo ciekawej rozmowy, wymiany spostrzeżeń i opinii. 

Wśród 55 odbywających szkolenie są kobiety i mężczyźni różnych zawodów, dojrzali wiekowo i tacy którzy dopiero niedawno osiągnęli dorosłość. Wszystkich łączy miłość do Ojczyzny szacunek dla munduru i gotowość do poświęceń dla dobra wspólnego.

14 Zachodniopomorska #BrygadaObronyTerytorialnej jest najmłodszą brygadą w kraju, a mimo to liczy już ponad 1000 żołnierzy.

Trzymam kciuki, abyście wszyscy dotrwali do 21 maja i mogli wypowiedzieć rotę żołnierskiej przysięgi w obecności rodzin i bliskich. Dziękuję dowódcy 14 ZBOT Panu płk Tomaszowi Borowczakowi oraz dowódcy 142. Batalionu za dzisiejsze spotkanie, a oficerom i instruktorom za zaangażowanie jakie wkładają w szkolenie przyszłych terytorialsów – mówi Wojewoda Zbigniew Bogucki.