Radni Prawa i Sprawiedliwości zgodnie ze swoją obietnicą konsekwentnie biorą pod lupę kolejne inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych. Po szeregu nieprawidłowości przy pracach przeprowadzonych w Krzepocinie (gm. Świerzno), doszli oni do podobnych wniosków po kontroli inwestycji w Kłodzinie (gm. Golczewo). Radni chcieliby, aby sprawą zajęła się Prokuratura.

Radni Jerzy Adamiak, Zbigniew Kulesza, Jarosław Pawluś złożyli kolejną skargę na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Wszystko w związku z kolejną inwestycją nadzorowaną przez ZDP. Zdaniem skarżących roboty budowlane w Kłodzinie (gm. Golczewo) wykonano w sposób nieprawidłowy – krawężniki, obrzeża chodnika posadowiono bezpośrednio na gruncie bez ław betonowych z oporem. Powrócił też temat prac prowadzonych przez ZDP w Krzepocinie. Tu radni dopatrzyli się niewykonania napraw wadliwie wykonanych elementów inwestycji, co wynikało z wniosków wykonanej wcześniej ekspertyzy budowlanej.

Dyrektor Marcin Kwiatkowski odpierał zarzuty radnych PiS. W jego ocenie wszystko zostało wykonane prawidłowo, a rezygnacja z posadowienia obrzeży chodnikowych na ławie betonowej z oporem wynikała z konieczności wynikania nieprzewidzianego w dokumentacji odwodnienia, zastosowania podsypki cementowo – piaskowej oraz wykonaniem szerszego chodnika, niż pierwotnie planowano. Co do prac wykonanych w Krzepocinie, zostały one wykonane w terminie.

Radni wnieśli także o pilne rozlicznie kosztów robót przeprowadzonych w Kłodzinie. W trakcie dzisiejszej (28.09) Sesji Rady Powiatu, samorządowcy rozpatrzą temat wniesionej skargi.