Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego postanowił odnieść się do publikacji medialnych dotyczących prowadzonych w parku wycinek drzew. – Do opinii publicznej docierają informacje, że oto tnie się coraz więcej i więcej (…) łatwo jest oskarżać, ale czy nie warto czasem zastanowić się jak właściwie jest naprawdę? – dopytuje.