Rząd jeszcze przed majówką przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021–2024. Utrzymuje w nim szereg świadczeń socjalnych, w tym 500+ czy Emerytury+ tj. 13. emeryturę, ale brak tam mowy o 14. emeryturach. To już koniec tego dodatku?

Jednak, jak podaje „Fakt”, w dokumencie 14. emerytury są wpisane wyłącznie na 2021 rok, na kolejne lata nie ma o nich mowy. Ich los jest już przesądzony? Wszystko na to wskazuje, oczywiście, jeśli finanse publiczne będą w stanie udźwignąć wypłatę czternastych emerytur, rząd może jeszcze rozważyć ich powrót. Na ten moment, ten rok jest ostatnim rokiem z czternastą emerytur.

Czternastki dla emerytów i rencistów mają być wypłacone jesienią. Są równowarte najniższej emeryturze, tj. 1250 zł brutto. Na ręce beneficjentów trafi zatem po 1022 zł.