Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie bierze udział w projekcie Liga eSzkoła w ramach którego we wrześniu uruchomiona zostanie mobilna pracownia robotyki Lego. Pracownia realizować będzie warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży w Wolinie oraz Filiach Centrum w Dargobądzu, Troszynie i Wisełce. Placówka otrzymała właśnie sprzęt niezbędny do uruchomienia laboratorium robotyki. 

Głównym celem projektów Liga eSzkoła jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime
  • Wyposażenie placówek GSIK w laboratorium robotyki niezbędne do zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Wsparcie w ramach projektów:

  • Dwa 30 godzinne szkolenia dla Pracowników GSIK w trybie zdalnym
  • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkoleń
  • Zestaw wyposażenia dla GSIK składający się z: 2 robotów LEGO Spike Prime,
    2 notebooków oraz 2 tabletów o wartości 11 tysięcy złotych
  • Mata konkursowa z dodatkowymi klockami Lego obowiązująca w aktualnej edycji konkursu First LEGO

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).