W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Polski Ład Gmina Golczewo zgłosiła m.in. inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

W zakresie zadania zakłada się przebudowę ok 1,5 km dróg gminnych wraz z oświetleniem, budową ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a także budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Realizacja zadania zapewni jakość techniczną dróg, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, usprawni komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej.

Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję wynosi 4.655.000,00 zł, co stanowi 95 % wartości inwestycji.