7,6 mln złotych dofinansowania na budowę drogi Jatki – Będzieszewo – Kępica w ramach programu Polski Ład to efekt naszych starań, który stanie się faktem! 

Budowa tej drogi to szansa na rozwój naszej gminy, wzdłuż której może rozwinąć się zabudowa mieszkaniowa oraz nowy obszar do inwestowania. Od 3 lat gmina Świerzno realizuje największe inwestycje w swojej długoletniej historii. Otrzymane dofinansowanie stanowi blisko 30% całego rocznego budżetu gminy. Tak jak wspomniałem 20 listopada 2018 roku składając ślubowanie, że od dziś budujemy nową gminę Świerzno, gminę z ambicjami i wielkimi inwestycjami. Dotrzymujemy danego Mieszkańcom słowa – mówi wójt Radosław Drozdowicz