Jeszcze w tym roku planowane są duże i ważne zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Będą to m.in. prostsze procedury składania wniosków o dotacje, większy poziom dofinansowania i zachęty finansowe do kompleksowej termomodernizacji.

Najważniejsze planowane zmiany w „Czystym Powietrzu” w tym roku – oprócz uproszczenia procedury składania wniosków o dotacje – to:

– wprowadzenie finansowych zachęt do kompleksowej termomodernizacji budynku
– urealnienie przyjętych w programie kosztów jednostkowych materiałów i urządzeń (dostosowanie ich do obecnych cen)
– podniesienie maksymalnych kwot dotacji
– podniesienie udziału procentowego dotacji w kosztach inwestycji
– wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o drugą dotację z programu „Czyste Powietrze” – jeśli np. pierwsza była na wymianę pieca, to druga może być termomodernizację budynku.

To jednak nie wszystko, bo wśród planowanych korekt w programie ma być dopuszczenie pieców na pelet (przy wymianie źródła ciepła) – nawet wtedy, gdy budynek można podłączyć do gazociągu. Choć w grę mają wchodzić tylko piece o najwyższych parametrach emisyjnych.

Ważnych zmian w „Czystym Powietrzu” może być w tym roku jeszcze więcej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przymierza się bowiem także do podniesienia maksymalnego progu dochodów, który uprawnia do ubiegania się dotację z tego programu. Teraz ów próg wynosi 100 tys. zł rocznie, ale może być podniesiony do 120 tys. zł.

„Czyste Powietrze” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W zeszłym roku złożono 184 tys. wnioski o dofinansowanie z tego programu, podczas gdy w 2020 r. – 84 tys. Od początku jego funkcjonowania (w 2018 r.) do 1 kwietnia 2022 r. tych wniosków było już 418 tys. – na łączną kwotę 7,2 mld zł. Dotychczas przyznano 351 tys. dotacji o łącznej wartości 5,8 mld zł.