Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie, dalsza przebudowa Strzeleckiej, Basztowej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 oraz modernizacja murów obronnych to najważniejsze z zadań, które zostaną zrealizowane przez Gminę Kamień Pomorski w 2022 roku. Przypomnijmy oprócz wskazanych inwestycji spółka Marina Kamień Pomorski rozpocznie budowę nowej przystani wraz z ulicą Wilków Morskich i infrastrukturą otaczającą, a KTBS ma zacząć budowę społecznych lokali czynszowych.

Przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Lipowej, wymiana nawierzchni na drodze Górki – Płastkowo, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulic Czajkowskiego, Lawendowej, Wieniawskiego, Pocztowej, Solskiego, Rejtana wraz ze skrzyżowaniem Mickiewicza, zagospodarowanie skweru Niepodległości, rozbudowa cmentarza, zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego to zadania, które mają zostać wykonane przez Gminę Kamień Pomorski w przyszłym roku.

Oprócz budowy oczyszczalni, spółka PGK wykona także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompostownię.

Na budowę oczyszczalni we Wrzosowie oraz modernizację infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 gmina otrzymała środki z programu Polski Ład. Przebudowa dróg, murów obronnych to dofinansowania pochodzące od Wojewody Zachodniopomorskiego. Z kolei budowa portu wykonanie ulicy Wilków Morskich wraz z otoczeniem to 100% dofinansowanie pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oprócz powyższych zadań, gmina musiała zabezpieczyć ponad 2 mln złotych na wykup nieruchomości w miejscowości Wrzosowo zgodnie z wyrokiem sądowym i przegraną sprawą z kadencji 2010 – 2014 oraz kary finansowe i odszkodowania dla osób fizycznych.