Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację rozporządzenia o Systemie Informacji Medycznej (SIM). W poszerzonym katalogu danych mają znaleźć się m.in. informacje o ciąży. Taki pomysł oburzył posłów opozycji. Komentarz w sprawie opublikowało Centrum e-Zdrowia, które odpowiada za wdrażanie projektów dotyczących systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. „Raportowanie i pozyskiwanie informacji o ciąży jest podyktowane względami medycznymi” – czytamy w komunikacie.

Na początku listopada do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest „doprecyzowanie szczegółowego zakresu danych dotyczących zdarzenia medycznego, przetwarzanego w systemie informacji oraz zasad ich przekazywania”. Zdaniem resortu zmiany przełożą na zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, co usprawni pracę personelu medycznego, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania.

W zakresie nowych danych, które pojawią się w Systemie Informacji Medycznej, są m.in.:

  • dane służące identyfikacji podmiotu medycznego,
  • dane dotyczące wyrobów medycznych,
  • informacje o alergiach, implantach, grupie krwi,
  • informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji,
  • kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej,
  • informacja o ciąży.

Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30 czerwca 2022 będą raportowane fakultatywnie.

Konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi, m.in. związanymi z ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta” – wyjaśniono w informacji Centrum e-Zdrowia.

Ponadto – jak wskazano – wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością. Senator KO Krzysztof Brejza przekazał we wtorek na Twitterze, że rząd planuje wprowadzić rejestr ciąż.

„Rząd od 1 I wprowadza rejestrację ciąż. Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami. Skierowałem w tej sprawie interw. do Min. Zdrowia. Domagam się wyjaśnień: kto zainicjował tę zmianę, jaki jest jej faktyczny cel” – napisał Brejza.