Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie informuje, iż defibrylator powrócił z przeglądu technicznego i jest już umieszczony w kapsule na ścianie budynku jednostki.

Defibrylator jest dostępny 24 godziny na dobę, w sytuacji zagrożenia życia. Aby go użyć, należy przekręcić kapsułę do oporu w lewo. W momencie gdy pokrywa zostanie naruszona, automatycznie załączy się alarm, który poinformuje naszych strażaków o próbie użycia. Warto w takiej sytuacji wyznaczyć (jeśli to możliwe) kogoś, do przekazania informacji, w jakim miejscu znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa polega na wykonaniu: u dorosłych – 30 uciśnięć i 2 wdechów, u niemowląt i dzieci – 5 wdechów ratowniczych, a następnie jeśli 5 wdechów nie przyniosło efektu, 15 uciśnięć i 2 wdechy. Użycie AED do 4 minut od utraty przytomności zwiększa szansę na przeżycie chorego nawet do 70%.

Nie należy obawiać się, jeśli w stresie zapomnimy jak przeprowadza się RKO. Po włączeniu defibrylatora, urządzenie poinformuje nas, wydając polecenia głosowe, co i kiedy należy wykonać u chorego. Samo urządzenie również jest proste w obsłudze. Poniżej na zdjęciach, jest widoczna instrukcja obsługi, która jest zamieszczona na urządzeniu.