Okazuje się, że pomimo upływu lat i jak się wydawało niemalże całkowitego zniszczenia centrum Kamienia Pomorskiego w trakcie walk o miasto ziemia wciąż skrywa wiele tajemnic. W ich ujawnieniu pomagają prowadzone wokół centrum prace modernizacyjne ulic. Mające pieczę i nadzór Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej nieustannie natrafia na pozostałości niemieckiego niegdyś miasta.

Tym razem podczas prac archeologicznych prowadzonych na ulicy Jagiełły (przedwojenna ulica Wallstrasse) odkryto fundamenty kamienicy zniszczonej pod koniec II wojny światowej. Zachował się fundament na długości 9,81 metra wykonany z niewielkich głazów narzutowych, na których ułożona została warstwa cegieł.

– Na podstawie przedwojennych zdjęć jesteśmy w stanie odtworzyć wygląd kamienicy. Wiemy ze skierowana była frontem do przedwojennej ulicy Wallstrasse. Prawdopodobnie na parter przeznaczony był na działalność usługową, powyżej mieszkalną. Ciekawostką jest również fakt, że kamienica dochodziła do ulicy. W wykopie natrafiliśmy na fragmenty naczyń m.in Stettinerware – mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Kamienica posadowiona była na głazach narzutowych. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji, w tym także 3D teren przekazany został do dalszej budowy.