Ekspozycja „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich” Muzeum Narodowe w Szczecinie najlepszą wystawą Pomorza Zachodniego! Najlepszym projektem edukacyjnym okazał się projekt „Ceramiczne dziedzictwo wyspy Wolin” Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Podczas uroczystej gali w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, już po raz trzynasty, rozstrzygnięto prestiżowy konkurs Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2022.

Na konkurs wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – aż 26 wniosków z muzeów z całego województwa. Spośród nich Komisja Konkursowa, w składzie: Bogdana Kozińska, Małgorzata Frymus, Angelika Rotkiewicz oraz Eryk Krasucki, dokonała wyboru najbardziej znaczących wydarzeń w trzech kategoriach tematycznych. To działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna oraz nowa, niezwykle pojemna kategoria – działalność wydawnicza, konserwatorska, naukowa, popularyzatorsko-informacyjna.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział Zachodniopomorski. W kategorii działalność edukacyjna Komisja postanowiła przyznać nagrodę za projekt „Ceramiczne dziedzictwo wyspy Wolin” zrealizowany w Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, autorstwa Karoliny Gołębiowskiej i Anny Molskiej przy współpracy z dr Karoliną Kokorą, za twórcze podejście do trudnego tematu zdekonstruowanych artefaktów.