W Wolinie zakończono badania sondażowe na obszarze dawnej fosy. W okolicach sklepu Dino i dawnego terenu szkoły ogrodniczej, ul. Wojska Polskiego i Konopnickiej odkryto fragment umocnień z okresu szwedzkiego (prawdopodobnie XVII wiek) oraz sporo zabytków z tego czasu.

W nowożytnym wale znalazły się także pozostałości wczesnośredniowiecznego Wolina – fragmenty naczyń. Podziękowania dla Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie za pomoc, firmie Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych za perfekcyjną współpracę oraz pracownikom, którzy w trudnych warunkach pomogli nam ten wykop wykonać.

Zabytki po konserwacji trafią do Muzeum w Wolinie.