Oświata, infrastruktura, turystyka i mieszkańcy to cztery filary, na których opiera się program rozwoju gminy kandydata na burmistrza Golczewa Macieja Zielińskiego i jego komitetu. Realizację zadań ma umożliwić racjonalizacja wydatków i rozsądne zarządzanie budżetem oraz zasobami gminy, co w opinii Zielińskiego jest najsłabszą stroną obecnego samorządu.

Kandyduję na burmistrza Golczewa, bo bardzo nie podoba mi się styl pracy i kierunek działań podejmowanych przez władze gminy. Widzę masę zaniedbań, błędów w zarządzaniu i niewykorzystanych szans. Od samego narzekania nic się jednak nie zmieni, dlatego chcę działać. Postrzegam rolę burmistrza jako menedżera. Osoby, która postawi sobie i samorządowcom konkretne, ambitne cele, dobierze odpowiedni zespół ludzi do ich realizacji, będzie tych ludzi mobilizować i ukierunkowywać oraz dobrze zarządzać realizacją zadań – mówił Maciej Zieliński na spotkaniu z mieszkańcami Golczewa.

Swój program rozwoju gminy Zieliński i członkowie jego komitetu oparli na czterech strategicznych obszarach, które według nich są w gminie najbardziej zaniedbane. Priorytetem jest oświata, której wparcie w zakresie infrastruktury i poprawy warunków nauczania ma się odbywać w ścisłej współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkół. Drugim obszarem jest infrastruktura.

W ostatnim czasie jeździłem po gminie i mieszkańcy naprawdę nie żądają cudów. Ich oczekiwania sprowadzają się do paru rzeczy: zrobienia drogi, chodnika, oświetlenia, kanalizacji – wyliczał Zieliński – Gmina Przybiernów i gmina Świerzno przy mniejszych budżetach potrafiły zadbać o infrastrukturę. Świerzno wybudowało 250 przydomowych oczyszczalni ścieków, w Przybiernowie wybudowano szkołę, salę gimnastyczną, skanalizowano prawie całą gminę. U nas to niestety stoi w miejscu.

Zdaniem Zielińskiego obecne władze gminy nie potrafią także wykorzystać licznych walorów turystycznych do rozwijania gminy oraz podjąć działań, które integrowałyby mieszkańców.

Żyjemy w trudnych czasach jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Brakuje wzajemnego szacunku, rozmów. Jesteśmy podzieleni, źle się do siebie odnosimy tylko dlatego, że mamy inne poglądy. Należy pracować nad tym, żeby budować tożsamość, szacunek oraz stwarzać warunki do współpracy i współdziałania ludzi. Trzeba wspierać lokalne inicjatywy społeczne, tworzyć miejsca spotkań dla mieszkańców, szczególnie w małych miejscowościach. Musimy zadbać o integrację i budowanie więzi wśród mieszkańców. Tego nie przeliczymy na pieniądze, a to jest bardzo ważne.

Do realizacji tych zadań potrzebne są jednak pieniądze, które w opinii Zielińskiego są obecnie w gminie marnowane.

Wiem, że mamy do dyspozycji zasoby, które nie są nieograniczone. W tej dziedzinie mam jednak doświadczenie. Jestem z wykształcenia ekonomistą i prowadzę firmę, co nauczyło mnie rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Nikt przedsiębiorcy nie pyta, czy ma na wypłaty, leasingi, kredyty, on musi tak umiejętnie zarządzać, żeby te środki zabezpieczyć. Tak właśnie widzę pracę burmistrza. Zadbać o każdą złotówkę, o nasze wspólne pieniądze, żeby były wydawane zgodnie z celem, przeznaczeniem, odpowiedzialnie, rozsądnie i uczciwie. Nie godzę się, żeby środki publiczne były wydawane przez władze samorządowe lekką ręką i w sposób nieprzemyślany, jak to ma miejsce obecnie.

Racjonalizacja wydatków pozwoli także na stopniowe zmniejszenie zadłużenia gminy, które zdaniem członków komitetu Zielińskiego jest zbyt duże i nie przekłada się na efekty inwestycyjne w gminie.

Obecny burmistrz twierdzi, że nasze zadłużenie maleje. Zachęcam do korzystania z BIP, tam można znaleźć informacje, jak kształtuje się zadłużenie. To bzdura, że malejemówił Grzegorz Chłopek, kandydat do rady miejskiej z komitetu Macieja Zielińskiego –  Obecnie zadłużenie wynosi ok. 10 mln zł. W zeszłym roku zaciągnięto obligacje na 4 mln zł. Czy Państwo zauważyli jakiś skok cywilizacyjny w naszej gminie? Na co zostały wydane te pieniądze? Były zaciągane na termomodernizację szkoły i gminy. Czy to zrealizowano? Gdyby te pieniądze były w budżecie gminy, to nie trzeba by było zaciągać dodatkowego miliona zł kredytu. I na co go w tej chwili zaciągamy? Na spłatę wcześniejszych kredytów, bo nie ma w budżecie pieniędzy na to, żeby obsługiwać bieżące zadłużenia – wskazywał Chłopek.

Do problemów obecnego burmistrza w zarządzaniu budżetem i zasobami gminy odniósł się też obecny na spotkaniu starosta powiatu kamieńskiego, który w poprzednich latach pełnił również funkcję zastępcy burmistrza Golczewa.

Mniejsze gminy w powiecie radzą sobie zdecydowanie lepiej, ale jak możemy być lepsi od sąsiadów, kiedy przynajmniej przez pół kadencji nie ma w Golczewie gospodarza? Co myśmy w ostatniej kadencji jako gmina zrobili? Poza pomostem to w zasadzie nic się nie wydarzyło. Kiedy zostałem wybrany na starostę, to umawialiśmy się z władzami gminy na wiele rzeczy, miały być wspólne inwestycje i przedsięwzięcia. Ale z kim władze powiatu mają rozmawiać, jak gospodarza ciągle nie ma?dopytywał Józef Malec.

Starosta, który w tych wyborach ponownie startuje do rady powiatu, zaznaczał, że w Golczewie konieczna jest zmiana na stanowisku burmistrza, aby gmina mogła skutecznie współpracować z władzami powiatu i województwa. – Oddajmy w tych wyborach głos na Macieja Zielińskiego, kandydata, który przede wszystkim jest zaangażowany, ma rzeczywiste chęci do działania i jest niezależny. Burmistrz musi chcieć, musi obserwować, słuchać, zabiegać i współpracować. Zmiana jest dziś dla nas najważniejsza. Musimy doprowadzić do tego, aby gmina była lepiej zarządzana i lepiej postrzegana.

Podczas spotkania mieszkańcom Golczewa przedstawiono członków komitetu Macieja Zielińskiego, którzy kandydują do rady miejskiej. W jego skład wchodzą: Roman Dorniak (okręg nr 1), Krzysztof Wawrzyński (okręg nr 2), Agata Szewernoga (okręg nr 3), Daniel Urbanowicz (okręg nr 4), Grzegorz Chłopek (okręg nr 5),  Konstanty Kmuk (okręg nr 6), Marek Piotrowski (okręg nr 7), Sylwia Kamińska (okręg nr 8), Łukasz Kaczyński (okręg nr 9), Grażyna Adamczyk (okręg nr 10), Wanda Balbus (okręg nr 11), Tomasz Caban (okręg nr 12), Edward Żurawski (okręg nr 13), Bartłomiej Musiał (okręg nr 14), Andrzej Swatowski (okręg nr 15).

Do wyborów staję z ambitnymi, pracowitymi i uczciwymi ludźmi. Jesteśmy świadomi wyzwań i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, ale jesteśmy również gotowi, by sprostać temu zadaniuprzekonywał Zieliński.