Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła jednomyślną decyzję w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Burmistrza Międzyzdrojów. 

Wotum zaufania oraz absolutorium to najważniejsze z cyklu głosowań dla władz każdej gminy. W trakcie sesji Radni nie mieli pytań do Burmistrza. To efekt transparentnej polityki prowadzonej od lat przez Mateusza Bobka.

Gmina Międzyzdroje realizuje strategię rozwoju na lata 2023-2030, która została przyjęta w listopadzie 2023 roku. Nowa strategia uwzględnia zmiany wynikające z nowych perspektyw funduszy unijnych oraz dostosowania do strategii ponadlokalnych. Konsultacje społeczne zaangażowały mieszkańców, przedsiębiorców i ekspertów, co zaowocowało dokumentem wskazującym kierunki działań na najbliższe lata.

W 2023 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 25 540 289,14 zł, co stanowi 46% zaplanowanych wydatków. Wśród kluczowych inwestycji znalazły się przebudowa ulic, modernizacja placówek oświatowych oraz budowa infrastruktury rekreacyjne. Dochody gminy za 2023 rok wyniosły 113 755 857,65 zł, z czego dochody bieżące stanowiły 69 890 468,21 zł, a majątkowe 43 865 389,44 zł.

Gmina Międzyzdroje realizuje zrównoważoną politykę rozwoju z uwzględnieniem funduszy unijnych i potrzeb lokalnej społeczności. Mimo wyzwań demograficznych i ekonomicznych, gmina podejmuje liczne inwestycje oraz zapewnia szeroką pomoc społeczną i zdrowotną, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i czystość środowiska.

Prowadzone przez przewodniczącą Iwonę Czyż obrady skutkowały podjęciem jednomyślnej uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz wotum zaufania za ubiegły rok pracy.