Dziś sklepy będą otwarte. Następna handlowa niedziela przypada 25 sierpnia; kolejne dwie będą w grudniu. W piątek w Sejmie posłowie zagłosowali przeciw wnioskowi o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Następna niedziela handlowa przypada 25 sierpnia, a kolejne: 15 grudnia i 22 grudnia. Obecnie w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji przepisów, dopuszczający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Projekt w piątek został skierowany do prac w komisjach sejmowych; Sejm odrzucił wniosek posłów PiS i Lewicy o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem wniosku było 218 posłów, za przyjęciem zagłosowało 209, 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy zakazującej handlu w niedziele złożyli pod koniec marca posłowie Polski 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.