Burmistrz Kamienia Pomorskiego i Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uprzejmie informuje, że ogłasza wstępny nabór osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi przy ul. Wolińskiej 1A w Kamieniu Pomorskim.”

Kolejny dzień przynosi kolejną dobrą informację związaną z inwestycjami. Wspólnie z Kamieńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ogłosiliśmy dziś nabór dla osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych realizowanych w ramach inwestycji, która powstanie przy ulicy Wolińskiej 1A w Kamieniu Pomorskim. Środki na ten cel zainwestuje KTBS przy dofinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszę się tym bardziej, że realizacja jednej z kluczowych inwestycji dotyczących rozwoju mieszkalnictwa i gminy w końcu dojdzie do skutku. Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, pomimo pewnych problemów, w przyszłym roku rozpoczniemy budowę, która będzie początkiem zmian na rynku mieszkaniowym w naszym mieściemówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.

WSTĘPNY NABÓR NA MIESZKANIA

Kamieńskie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 26 uprzejmie informuje, że ogłasza wstępny nabór osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi przy
ul. Wolińskiej 1A w Kamieniu Pomorskim.”

 WSTĘPNE INFORMACJE

Inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za zrealizowanie zadania będzie KTBS  Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mikołaja Kopernika 26. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o preferencyjny kredyt otrzymany z  Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego. ( SBC).

Budynek 35 lokalowy zostanie wybudowany w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 1A. W budynku będą znajdowały się lokale  mieszkalne  o powierzchni użytkowej od 25 m2  do 55,00 m 2.

Planowane rozpoczęcie budowy – styczeń 2022 rok,

Planowane zakończenie budowy – czerwiec  2023 rok.

WARUNKI UZYSKANIA MIESZKANIA

Warunkami uzyskania mieszkania na wynajem w planowanej inwestycji są przed wszystkim :

  1. brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kamień Pomorski,
  2. spełnienie kryteriów dochodowych określonych w Ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 2195),
  3. wpłata partycypacji w wysokości od 15% do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
  4. wpłata kaucji zabezpieczającej.

STAWKA CZYNSZU

Proponowana wysokość stawki czynszu wynosić będzie 15 zł/m2.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów KTBS Sp. z o.o. można  składać:

– w siedzibie Spółki KTBS w Kamieniu Pomorskim  przy ulicy Mikołaja Kopernika 26

– drogą emaliową na adres: info@kamienskietbs.pl

DOPŁATY DO CZYNSZU

Atutem  inwestycji jest możliwość skorzystania przez Najemców z dopłaty do czynszu. Dopłata do czynszu za najem przyznawana będzie na podstawie kryteriów ustalonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2018 poz. 1540). Podstawowym kryterium dla gospodarstw domowych ubiegających się o uzyskanie dopłaty do czynszu jest dochód.

Dopłaty mogą zostać udzielone jeśli średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekroczy:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

Dopłata do czynszu będzie udzielana  na okres 15 lat. Wysokość dopłaty uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym, powierzchni użytkowej lokalu oraz wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2.

Wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać na stronie www.kamienskietbs.pl w zakładce gospodarka mieszkaniowa.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Spółki  KTBS  pod nr telefonu 913211388.