Rada Miejska w Golczewie podjęła jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa absolutorium oraz wotum zaufania. Ubiegły rok był dla Golczewa wyjątkowo dobry. Świadczyć o tym może szereg wykonanych inwestycji na które udało się pozyskać 8 milionów środków zewnętrznych. 

Burmistrz Maciej Zieliński poinformował, że mimo pracy i działania w trudnym, covidowym roku Gmina realizowała wszystkie zadania własne i zlecone. W 2020 r. złożono 21 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 30 629 825,68 zł, wartość przyznanych dotacji i innych środków pozabudżetowych wyniosła 8 264 991,26 zł, dla porównania w 2019 r. wartość środków pozabudżetowych wyniosła 1 438 737,00 zł.

Oznacza to, że nie brakuje nam sił i zaangażowania w walkę o pozyskiwanie środków i realizowanie zadań na terenie całej gminy jednakże nie wszystko zależy od Nas. Patrząc retrospektywnie wiele udało się osiągnąć i przy zaangażowaniu pracowników, wykonawców z satysfakcją oddać do użytkowania wiele wyczekiwanych inwestycji.

– Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, urzędnikom, pracownikom jednostek gminnych. To Wasza praca skutkuje tym, że nasza Gmina się rozwija. Dziękuję również Radnym, którzy zaakceptowali ten kierunek pracy. Dzisiejsza Państwa decyzja motywuje mnie do jeszcze bardziej owocnej pracy na rzecz naszej gminy – mówił burmistrz Maciej Zieliński.