24 czerwca br. reprezentacja Powiatu Kamieńskiego w osobach Józefa Malca – Starosty Kamieńskiego, Joanny Piwińskiej – Wicestarosty Kamieńskiego oraz Ewy Tokarzewskiej – Skarbnika Powiatu podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie przebudowy ulic Basztowej, Strzeleckiej i Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim.

Dotacja w kwocie blisko 2 mln zł, co stanowi ok 50% wartości zadania, pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polegająca m.in. na wybudowaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, ciętej, a także nowych chodników i miejsc postojowych, będzie realizowana jeszcze w tym roku, po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Planowany termin oddania dróg do użytku, po przebudowie, to czerwiec 2022 r. Równolegle, na zlecenie Gminy Kamień Pomorski, będą prowadzone prace przy przebudowie ulic Gryfitów i Piastowej, które także będą dofinansowane ze środków RFRD.

źródło:
Powiat Kamieński