W marcu w gminie Golczewo przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Wszystkie sołectwa mają już swoich gospodarzy. Oficjalnego przedstawienia i powitania sołtysów podczas sesji Rady Miejskiej w Golczewie (28.03) dokonali Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński i Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie Grzegorz Chłopek.