Burmistrz Dziwnowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Czego wymaga się od kandydatów? Obywatelstwa polskiego, ukończonych 21 lat, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, prawa jazdy, nienagannej opinii oraz sprawności fizycznej i psychicznej.