Podjąłem decyzję, przemyślałem wszystko i zdecydowałem, że kandyduję na wójta gminy w najbliższych wyborach. Mam nadzieję, że potrafię, dam radę i że uzyskam poparcie – mówi w rozmowie z naszą redakcją Krzysztof Atras.

Krzysztof Atras z samorządem związanym jest 19 lat. Przez 5 lat pełnił funkcję zastępcy, 14 lat piastuje stanowisko Wójta. W czasie ostatnich 12 lat udało mu się m.in. wykonać renowację elewacji pałacu w Stuchowie, wybudować orliki w Gostyniu i Stuchowie, wybudować kanalizację w Sulikowie, drogę i kanalizację w Trzebieradzu, drogę w Stuchowie, wyremontować świetlice wiejskie w Stuchowie, Chominie, Kaleniu, Gostyńcu, wykonać renowację boiska w Stuchowie, drogę z Gostyńca do Redlin oraz renowację pałacu w Stuchowie.

Do najważniejszych zadań mijającej kadencji należy zaliczyć termomodernizację szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i hali sportowej w Świerznie, przebudowę drogi Gostyń – Dąbrowa, a przede wszystkim rozpoczęcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za blisko 3 mln złotych.

Kandyduję dlatego, że wiele spraw które rozpocząłem w dalszym ciągu jest w trakcie. Jest sporo zamierzeń, mogących przysporzyć gminie wiele korzyści. Od lat pokazuję, że wiem jak to zrobić i uważam, że mamy duże szanse, aby stać się bogatą gminą dającą ludziom prace i chleb – podkreśla Krzysztof Atras.