Gmina Golczewo zakupiła plecaki dla wszystkich uczniów klas I – VI szkół podstawowych z Golczewa i Wysokiej Kamieńskiej. Plecaki są bezpłatne. Wydawanie plecaków odbędzie się w dniach 20 – 23 sierpnia 2018 r. w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w sali 112.

20 sierpnia w godzinach 10.00 – 14.00
21 – 23 sierpnia w godzinach 9.00 – 13.00
Wysoka Kamieńska 21 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 – 15.00

Plecak odbiera rodzic dziecka lub opiekun posiadający pisemną zgodę rodzica.

źródło:
UM w Golczewie