Powołując się na „ograniczone dowody” na rakotwórczość u ludzi, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała aspartam (sztuczny środek słodzący) jako potencjalnie rakotwórczy dla ludzi – podano we wspólnym komunikacie prasowym IARC, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Wspólnego Komitetu Ekspertów Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ds. Dodatków do Żywności (JECFA). Jednocześnie nadal obowiązują dotychczasowe normy bezpiecznego spożycia.

Aspartam to sztuczny (chemiczny) środek słodzący, od lat 80. szeroko stosowany w różnych produktach spożywczych (na przykład gumie do żucia, lodach, jogurtach, płatkach śniadaniowych) i napojach, ale też w pastach do zębów, preparatach witaminowych czy syropach na kaszel.

IARC sklasyfikowała aspartam jako „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi” (IARC Group 2B), natomiast JECFA potwierdziła wcześniej ustalone dopuszczalne dzienne spożycie tego słodzika – 40 mg/kg masy ciała.

– Rak jest jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Każdego roku 1 na 6 osób umiera z powodu nowotworów. Nauka stale rozwija się, aby ocenić możliwe czynniki inicjujące lub ułatwiające rozwój nowotworów w nadziei na zmniejszenie tych liczb i liczby ofiar śmiertelnych wśród ludzi – powiedział dr Francesco Branca, dyrektor Departamentu Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO.

– Oceny aspartamu wykazały, że chociaż bezpieczeństwo przy powszechnie stosowanych dawkach nie jest głównym problemem, opisano potencjalne skutki, które wymagają większej liczby dokładniejszych badań – dodał.

Oba organy przeprowadziły niezależne, ale uzupełniające się czynności sprawdzające w celu oceny potencjalnego zagrożenia rakotwórczego i innych zagrożeń dla zdrowia związanych ze spożyciem aspartamu. JECFA oceniała aspartam już po raz trzeci, natomiast IARC po raz pierwszy.