Kilkuset mieszkańców podpisało się pod wnioskiem do Burmistrza Kamienia Pomorskiego, o uczczenie Honorowego Obywatela ks. infułata Romana Kostynowicza. To on zainicjował szereg prac konserwatorskich w świątyni i jej zabytkach. Był twórcą i długoletnim organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Jego imieniem miał być nazwany znajdujący się przy katedrze plac… miał bo ośmiu radnych zdecydowało się podeptać inicjatywę społeczną 500 osób!

Do Kamienia Pomorskiego przybył po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jako wikariusz i konserwator zabytków w lipcu 1961 r. 12 października 1962 r. został proboszczem kamieńskiej parafii. Zainicjował szereg prac konserwatorskich w świątyni i przy jej wyposażeniu, które wzbogacił m.in. o dwa obrazy pędzla Łukasza Cranacha Starszego – „Drogę na Golgotę” oraz „Ukrzyżowanie”. Zaaranżował stałą ekspozycję muzealną prezentowaną do dziś w skarbcu katedralnym. Był wreszcie współtwórcą i długoletnim organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Na starej plebanii stworzył salon, w którym gościli ludzie nauki, kultury i sztuki, wśród nich m.in.: Kazimiera Iłłakiewiczówna, ks. prof. Janusz Pasierb, prof. Leonard Torwirt, prof. Gwido Chmarzyński. Jako proboszcz, zbudował nową plebanię, poświęconą przez pierwszego ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Jerzego Strobę 17 września 1977. Ks. Kostynowicz opuścił Kamień w lutym 1980 r. obejmując probostwo szczecińskiej parafii katedralnej. O Kamieniu jednak zawsze pamiętał. Uświetniał swoją obecnością ważne dla życia parafii wydarzenia, uroczystości kościelne, koncerty, przebywał na leczeniu w kamieńskim uzdrowisku. W 1991 r. został Honorowym Obywatelem Kamienia Pomorskiego. Nadzorował jako Diecezjalny Konserwator Zabytków późniejsze prace w kamieńskiej katedrze.

Na nic te wszystkie zasługi dla miasta i blisko 500 podpisów mieszkańców. W trakcie piątkowej sesji, bez dyskusji w trakcie obrad ośmiu radnych zdecydowało się wyrzucić inicjatywę społeczną do kosza.

Decyzją ośmiu radnych teren będzie nosił nazwę Skweru Miłośników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Jak wskazywał przewodniczący Jacek Golusda, wnioskodawcami byli radni zrzeszeni w klubie Ziemia Kamieńska oraz radna Monika Kosińska.