9500 zł

Wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych
Dodatek funkcyjny – 1900 złotych
Dodatek specjalny 40% – 2640 złotych
Dodatek za wysługę lat –