Jedną z pierwszych decyzji nowej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach było ustalenie pensji nowemu Burmistrzowi Międzyzdrojów. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za jej wysokością oraz wybrali składy i przewodniczących Komisji Stałych oraz trzech wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Nowy Burmistrz zarobi 9569 złotych brutto. W tą kwotę wejdą:

Wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych
Dodatek funkcyjny – 1900 złotych
Dodatek specjalny 40% – 2640 złotych
Dodatek za wysługę lat 7% – 329 złotych

W trakcie sesji powołano również trzech Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Zostali nimi: Józef Bogusław Sutyła, Iwona Czyż oraz Mariusz Samołyk. Radni wybrali również składy w Komisjach  :

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: Józef Bogusław Sutyła – Przewodniczący, Iwona Czyż, Grażyna Iwaszczyszyn, Dorota Klucha, Jarosław Mazur, Krystian Mazur, Jędrzej Szerszeń, Jan Węglorz

Komisja Społeczna i Spraw Komunalnych: Krzysztof Szlaski – Przewodniczący, Ewa Aksman, Ewa Jakubowska, Katarzyna Natkańska Alina Poskart, Mariusz Samołyk.