Dziś (20.11) miała miejsce pierwsza sesja nowo wybranej (w październikowych wyborach) Rady Miejskiej. Punktualnie o godzinie 10.00 – w uroczystej formie – została zainaugurowana VIII kadencja gminnych władz samorządowych.

Sesję otworzyło wręczeń zaświadczeń potwierdzających wybór (radnym i burmistrzowi) oraz ślubowanie. Następnie odbyły się głosownia, które dotyczyły stanowisk: przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczącego. W ich wyniku przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana p. Ewa Trzebińska-Brzezińska, zaś wiceprzewodniczącym Rady p. Rafał Gutowski.

Tuż po wyborach w radzie, uroczyste ślubowanie złożył burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak. Gratulując radnym uzyskanych mandatów wyborczych, życzył im owocnej i efektywnej pracy na rzecz całej gminnej społeczności. Wyraził także nadzieję, że współpraca z radą miasta będzie jak najlepsza, a jej efektem będzie dalszy rozwój gminy w obszarze inwestycyjnym i społecznym.

« z 2 »