Gospodarstwa domowe skorzystają z jednorazowej obniżki rachunku za prąd o nawet 125 zł. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić jeden z sześciu warunków.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot pieniędzy za prąd? Do obniżki rachunku uprawnia spełnienie przynajmniej jednego z sześciu warunków. To:

  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5 proc. przez co najmniej trzy miesiące. Okres obniżonego zużycia musi zmieścić się w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., a więc od stycznia do września;
  • potwierdzenie poprawność swoich danych osobowych, które posiada dostawca prądu;
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie od dostawcy energii korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie;
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie od dostawcy energii informacji dotyczących produktów i usług;
  • korzystanie z energii odnawialnej (np. instalacja fotowoltaiczna);
  • złożenie oświadczenia, które potwierdzi uprawnienie do korzystania z podwyższonych limitów zużycia.

Ci, którzy spełniają choć jeden z warunków, automatycznie spełniają kolejne. Tacy odbiorcy nie muszą dopełniać żadnych formalności związanych ze składaniem wniosków. Przepisy zostały zaprojektowane tak, aby obniżka objęła jak największą liczbę prywatnych odbiorców energii elektrycznej jeszcze w tym roku. Osoby, które nie spełnią wskazanych w rozporządzeniu warunków, otrzymają zwrot dopiero w 2024 roku.