Dziś 1 maja – przed 1990 rokiem „międzynarodowe święto klasy robotniczej” jedno z najważniejszych świąt państwowych w minionym systemie. Jego stałym elementem był swoista świecka „procesja” – pochód pierwszomajowy maszerujący ulicami całego kraju, także i w naszym mieście.

1 maja 1890 roku, po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję. W II połowie XIX w. wraz ze wzrostem uprzemysłowienia, pogarszała się sytuacja robotników. Warunki pracy były ciężkie, często po kilkanaście godzin na dobę, przy niskich zarobkach. Wpływało to na wzrost niepokojów społecznych, zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wśród pracowników chicagowskich fabryk widoczne były nastroje antykapitalistyczne, wzmagane przez agitatorów dążących do poprawy warunków, a przede wszystkim wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy.

Na zdjęciu MHZK (główne pod tytułem) widzimy 1 maja 1975 r. w Kamieniu Pomorskim – pochód idący ul. Adama Mickiewicza (fot. nieznany, dar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim).

Na zamieszczonym powyżej zdjęciu z początku lat 50. XX w. (podarowanym Muzeum przez Panią Danutę Banuch) nieznany fotograf uwiecznił pracowników kamieńskiego Urzędu Pocztowego przed pochodem.

1 Maja wszedł do tradycji polskiego ruchu socjalistycznego, ale później został zawłaszczony przez komunistów. W PRL został uznany za święto państwowe. Jak podkreśla historyk Piotr Osęka, uroczystości obowiązkowo odbywały się w całym kraju: poczynając od Warszawy, gdzie na trybunie ustawiało się całe kierownictwo partyjno-rządowe, aż po wsie i małe miasteczka. Przebieg uroczystości był starannie reżyserowany: na podstawie co roku aktualizowanych wytycznych Biura Politycznego komitety partyjne w całym kraju przygotowywały scenariusze pochodów.

1 maja 1978 r. w Kamieniu Pomorskim (fot. Jerzy Lewandowski, Archiwum Fotograficzne MHZK).

W latach 80. niezależne od władz pochody i manifestacje organizowała w tym dniu solidarnościowa opozycja. Były one siłą rozbijane przez milicję, w latach 1982-84 niejednokrotnie przekształcały się w starcia z ZOMO. Uczestnicy demonstracji byli zatrzymywani i stawiani przed kolegium ds. wykroczeń.

1 maja obchodzony jako Święto Pracy jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika. Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 r. Nadał w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką – w aspekcie wartości chrześcijańskich, społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.