Jezus Chrystus po cierpieniach, po trudach, po drodze krzyżowej, po wejściu również w nasze życiowe cierpienia, trudy, zmartwieniach, prowadzi nas do zmartwychwstania. Daje nam nadzieję na to, że to co trudne, beznadziejne, przemija – mówi ks. dziekan Dariusz Żarkowski składając życzenia wszystkim mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego.